Kopla til

Lag ei linje eller ei Bézier-kurve ved å teikna ei linje mellom to eller fleire linjer, Bézier-kurver eller andre objekt. Lukka objekt med fyll vert gjorde om til linjer utan fyll.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Kopla til (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire linjer, opna sprettoppmenyen og vel Kopla til.


Støtt oss!