Del opp

Del eit samansett objekt opp i enkeltobjekt. Dei nye objekta vil få dei same linje- og fylleigenskapane som det samansette objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Del (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel eit samanslått objekt, opna sprettoppmenyen og vel Del.


Støtt oss!