Til omriss

Gjer om det valde objektet til ein mangekant eller ei gruppe av mangekantar. Viss det vert laga ei gruppe mangekantar i omgjeringa (for eksempel når du gjer om eit tekstobjekt), trykkjer du F3 for å gå inn i gruppa når du skal velja ein einskild mangekant.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Gjer om → Til omriss (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit vald objekt og vel Gjer om → Til omriss


Når du gjer om ei linje eller eit tekstobjekt til eit omriss, kan du ikkje lenger redigera det på same måten som før. I staden kan du redigera omrisset, på same måten som du redigerer mangekantar, for eksempel ved å bruka funksjonen Rediger → Punkt for å justera forma.

Støtt oss!