Gjer om til 3D-rotasjonsobjekt

Lag ei tredimensjonal form ved å rotera objektet rundt den loddrette aksen sin.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Gjer om → Til 3D, dreieobjekt (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D, dreieobjekt


Det valde objektet vil først verta gjort om til eit omriss og deretter til eit 3D-objekt.

Støtt oss!