Vel tilpassa lysbiletframvising

Lagar ei tilpassa lysbiletframsyning.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Lysbiletframvising → Tilpassa lysbiletframvising og klikk på Ny.


Dialogvindauget for utforming av brukardefinerte framvisingar

Laga ei tilpassa lysbiletframvising

Vel eit lysbilete og trykk på >> eller << for å leggja til eller fjerna lysbilete frå lista.

Legg eit eksisterande lysbilete til nedst i lista Valde lysbilete. Du må merka eit lysbilete i lista Eksisterande lysbilet før du kan bruka denne knappen.

Fjernar eit lysbilete frå lista Valde lysbilet. Du må merkja eit lysbilete i lista før du kan bruka denne knappen.

Namn

Vis namnet på den tilpassa lysbiletframsyninga. Namnet kan endrast.

Eksisterande lysbilete

Vis alle lysbileta i den rekkjefølgja dei har i dokumentet.

Valde lysbilete

Viser alle lysbileta i den tilpassa framsyninga. Du kan endra rekkjefølgja i lista ved å dra lysbileta opp eller ned.

Støtt oss!