Samhandling

Vel korleis det valde objektet skal oppføra seg når du trykkjer på det under ei framvising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Samhandling.

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Ikon Samhandling

Samhandling


Handling ved museklikk

Vel kva hending som skal utførast når du trykkjer på det valde objektet under ei framsyning. Du kan òg tilordna handlingar til grupperte objekt.

Inga handling

Inga handling vert gjord.

Gå til førre lysbilete

Flyttar eitt lysbilete tilbake i presentasjonen.

Gå til neste lysbilete

Flyttar eitt lysbilete fram i presentasjonen.

Gå til første lysbilete

Hoppar til det første lysbiletet i presentasjonen.

Gå til siste lysbilete

Hoppar til det siste lysbiletet i presentasjonen.

Gå til side eller objekt

Hoppar til eit lysbilete eller eit namngjeve objekt i eit lysbilete.

Mål

Listar opp lysbileta og objekta du kan setja som mål.

Lysbilete/objekt

Skriv inn namnet på lysbiletet eller objektet du vil finna.

Søk

Søk etter det oppgjevne lysbiletet eller objektet.

Gå til dokument

Opna og vis ei fil under ei lysbiletframsyning. Dersom du vel ei LibreOffice-fil som måldokument, kan du òg velja kva for side som skal opnast.

Dokument

Vel plasseringa til måldokumentet.

Dokument

Oppgje adressa til fila du vil opna, eller trykk Bla gjennom for å finna henne.

Bla gjennom

Finn fila du vil opna.

Spel lyd

Spelar av ei lydfil.

Lyd

Vel plasseringa til lydfila.

Lyd

Oppgje adressa til lydfila du vil opna, eller trykk Bla gjennom for å finna henne.

Bla gjennom

Finn lydfila du vil spela av.

note

Viss du ikkje installerte lydfiler med LibreOffice, kan du køyra installasjonsprogrammet for LibreOffice ein gong til og velja Endra.


Spel av

Spelar av den valde lydfila.

Køyr program

Startar eit program under ein presentasjon.

Program

Program

Oppgje adressa til programmet du vil starta, eller trykk Bla gjennom for å finna det.

Bla gjennom

Finn programmet du vil starta.

Køyr makro

Køyrer ein makro under lysbiletframvisinga.

Makro

Makro

Vel adressa til makroen du vil køyra, eller trykk Bla gjennom for å finna han.

Bla gjennom

Finn makroen du vil køyra.

Avslutt presentasjon

Avsluttar presentasjonen.

Start objekthandling

Du kan velja oppføringa Start objekthandling for innsette OLE-objekt.

Rediger

Opnar objektet i redigeringsmodus.

Støtt oss!