Lysbiletovergang

Vel kva spesialeffekt som skal spelast av når du viser eit lysbilete under ei lysbiletframvising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Lysbiletovergang


Tipsikon

For å bruka den same overgangseffekten på meir enn eitt lysbilete, byter du til Lysbiletsortering, vel lysbileta og vel deretter Lysbiletframvising → Lysbiletovergang.


Lysbiletovergang

Vel lysbiletovergangen som skal brukast på dei merkte lysbileta.

Variant.

Vel ein variant for overgangen. Denne lista er berre tilgjengeleg for ein del overgangar.

Lengd

Set kor lang tid overgangen skal bruka.

Lyd

Listar lydar som kan spelast under lysbiletovergangen.

Spel i løkke til neste lyd

Vel dette for å spela lyden om og om att fram til ein ny lyd vert spelt.

Gå til neste lysbilete

Vel korleis det neste lysbiletet skal hentast.

Ved museklikk

Vel dette for å byta til neste lysbilete når du klikkar.

Automatisk etter

Vel dette for å byta til neste lysbilete etter eit visst tal på sekund. Skriv inn talet på sekund i talfeltet ved sida av rulleknappen eller trykk på rulleknappen.

Bruk overgangen på alle lysbileta

Brukar den valde lysbiletovergangen på alle lysbileta i denne presentasjonen.

Spel av

Førehandsviser den valde lysbiletovergangen.

Automatisk førehandsvising

Vel dette for automatisk å sjå lysbiletovergangane i dokumentet.

Støtt oss!