Orddeling

Slå på eller av orddeling for tekstobjekta. Du kan slå orddeling på eller av for kvart enkelt avsnitt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Språk → Orddeling


Støtt oss!