Snu

Snu oppstillingsrekkjefølgja av dei valde objekta.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Still opp → Snu (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Snu

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Snu


Du kan berre velja denne funksjonen viss minst to teikneelement er valde samtidig.

Støtt oss!