Bak objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja ved å flytta det valde objektet bak eit anna objekt. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Still opp → Bak objektet (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Bak objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Bak objektet


Vel objektet/objekta du vil flytta bak eit anna objekt. Høgreklikk og vel Ordna → Bak objektet og trykk deretter på eit objekt i lysbiletet.

Merknadsikon

Ordning av objekt påverkar oppstillingsrekkjefølgja på alle objekta i dokumentet.


Støtt oss!