Still opp

Endrar oppstillingsrekkjefølgja for eit valt objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Vel Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon Arranger

Still opp


Merking av underliggjande objekt

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Flytt framover

Flytt objektet eitt nivå opp, nærare toppen av stabelen.

Flytt bakover

Flytt objektet eitt nivå ned, nærare botnen av stabelen.

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Framføre objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja av objekt ved å flytta det valde objektet framføre eit objekt du vel. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

Bak objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja ved å flytta det valde objektet bak eit anna objekt. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

Snu

Snu oppstillingsrekkjefølgja av dei valde objekta.

Støtt oss!