Sambandslinjer

Vel eigenskapane til ei sambandslinje.

Type

Vis dei sambandslinjetypane som er tilgjengelege. Det finst fire typar sambandslinjer: standard, linje, rett og bøygd.

Linjeforskyving

Vel forskyvinga til ei sambandslinje. Førehandsvisingsvindauget viser resultatet.

Linje 1

Vel skeivfordelingsverdien for linje 1.

Linje 2

Vel skeivfordelingsverdien for linje 2.

Linje 3

Vel skeivfordelingsverdien for linje 3.

Linjeavstand

Vel linjeavstanden mellom sambandslinjene.

Start vassrett

Vel kor lang vassrett avstand du vil ha i byrjinga av koplinga.

Start loddrett

Vel kor lang loddrett avstand du vil ha i byrjinga av koplinga.

Slutt vassrett

Vel kor lang vassrett avstand du vil ha på slutten av koplinga.

Slutt loddrett

Vel kor lang loddrett avstand du vil ha på slutten av koplinga.

Nullstill linjeforskyving

Tilbakestiller linjeforskyvningsverdiane til standardverdiane (Denne kommandoen er tilgjengeleg berre i sprettoppmenyen).

Støtt oss!