Slett

Slettar den/dei valde kolonnen/kolonnane frå tabellen.

Denne funksjonen er berre tilgjengeleg viss skrivemerket er i ein tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Tabellinja trykkjer du på

Ikon

Slett kolonne


Støtt oss!