Slett

Slettar den/dei valde rada/radene frå tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Tabellinja trykkjer du på

Ikon

Slett rad


Støtt oss!