Formater celler

Vel eigenskapane til den valde tabellen, for eksempel skrifter, skrifteffektar, kantar og bakgrunn.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Tabelleigenskapar på tabellinja.


Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

Kantlinjer

Vel innstillingar for kantlinjene til valde objekt i Writer eller Calc.

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Støtt oss!