Forfattar

Set inn fornamnet og etternamnet som står i LibreOffice-brukarinformasjonen i dette lysbiletet.

For å endra namnet, vel du LibreOffice → Brukarinformasjon.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Forfattar


Støtt oss!