Sidetal

Set inn sidetal på den gjeldande sida eller det gjeldande lysbiletet. Viss du vil leggja til eit sidetal på kva side, vel du «Vis → Hovudlysbilete og set inn feltet for nummer. Du kan endra talformatet ved å velja fana → Innstillingar → Side og velja eit format i lista i området Utformingsinnstillingar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Sidenummer


Støtt oss!