Klokkeslett (variabelt)

Set inn klokkeslett som eit variabelt felt som vert oppdatert kvar gong du opnar fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett (variabelt)


For å redigera eit felt som er sett inn i lysbiletet, dobbeltklikkar du på det, plasserer skrivemerket framføre det første teiknet i feltet og vel Rediger → Felt.

Støtt oss!