Klokkeslett (fast)

Set inn klokkeslett som eit fast felt i lysbiletet. Klokkeslettet vert ikkje automatisk oppdatert.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett (fast)


For å redigera eit felt som er sett inn i lysbiletet, dobbeltklikkar du på det, plasserer skrivemerket framføre det første teiknet i feltet og vel Rediger → Felt.

Støtt oss!