Dato (variabel)

Set inn dato i lysbiletet som eit variabelt felt. Datoen vert automatisk oppdatert når du oppdaterer fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Dato (variabel)


For å redigera eit felt som er sett inn i lysbiletet, dobbeltklikkar du på det, plasserer skrivemerket framføre det første teiknet i feltet og vel Rediger → Felt.

Støtt oss!