Set inn tekst

Set inn tekst frå ei ASCII-, RTF- eller HTML-fil i det aktive lysbiletet.

For å bruka denne funksjonen …

Velg

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Set inn lysbilete frå fil


Den innsette teksten brukar standard tekstformatering for det valde lysbiletet. Viss du vil, kan du dra inn ei tekstramme i lysbiletet og så setja inn teksten. Tekstramma utvidar seg automatisk nedover ved lengre tekstar.

Visingsliste

Merk teksten du vil setja inn frå lista.

Lenkje

Set inn teksten som ei lenkje. Lenkjer vert automatisk oppdaterte når kjeldefila vert endra.

Støtt oss!