Tabell

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Tabell

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Set inn tabelle

Tabell


Støtt oss!