Redigera festelinje / festepunkt

Vel kvar festepunktet eller festelinja skal plasserast i høve til hjørnet øvst til venstre på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel eit festepunkt eller ei festelinje, opna sprettoppmenyen og vel Rediger festepunkt/festelinje


Dialogvindauget for festeobjekt

Slett festelinje/festepunkt

Slett festepunktet eller festelinja.

Støtt oss!