Rader

Set inn ei ny rad til venstre for den aktive cella. Talet på rader som vert sette inn er det same som talet på merkte rader. Dei eksisterande radene vert flytte til høgre.

For å bruka denne funksjonen …

I sprettoppmenyen til ei celle, vel du Set inn → Rader


Støtt oss!