Topp- og botntekst

Legg til eller endra tekst i plasshaldarane på toppen og botnen av lysbilete og hovudlysbilete.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Topptekst og botntekst.

Vel Set inn → Sidenummer.

Vel Set inn → Dato og klokkeslett.


Dialogvindauget Topp- og botntekst inneheld desse fanene:

Legg ein topptekst eller botntekst til alle lysbileta

Endra og leggja til

Dialogvindauget for topp- og botntekst

Ta med på lysbilete

Vel kva for element som skal takast med på lysbileta.

Topptekst

Legg til teksten du skriv i feltet Topptekst øvst på lysbiletet.

Tekst på toppen

Legg til teksten du skriv øvst på lysbiletet.

Dato og klokkeslett

Legg til dato og klokkeslett på lysbiletet.

Fast

Vis den datoen og det klokkeslettet du skriv inn i feltet.

Variabel

Vis datoen og klokkeslettet då lysbiletet vart oppretta. Vel eit datoformat frå lista.

Språk

Vel språk for dato- og tidsformat.

Botntekst

Legg til teksten du skriv i feltet Botntekst nedst på lysbiletet.

Tekst på botnen

Legg til teksten du skriv nedst på lysbiletet.

Lysbiletnummer/sidetal

Legg til lysbiletnummer eller sidetal.

Ikkje vis på det første lysbiletet

Vis ikkje informasjonen du valde i det første lysbiletet i presentasjonen.

Bruk på alle

Brukar innstillingane på alle lysbileta i presentasjonen (også dei tilhøyrande hovudlysbileta).

Bruk

Brukar dei gjeldande innstillingane på dei valde lysbileta.

Støtt oss!