Bakgrunn

Byter til ei av fleire hovudvisingar, der kan du leggja til element du vil skal visast på alle lysbileta i framvisinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Hovudlysbilete.


Hovudlysbilete

Byter til hovudlysbiletvising, der du kan leggja til element du vil skal visast på alle lysbileta som brukar den same hovudutforminga.

Hovudutforming for notat

Vis hovudutforminga der du kan velja standardformateringa for notat.

Hovudelement

Legg inn topptekst, botntekst, dato og plasshaldarar for lysbiletnummer i hovudlysbiletet.

Støtt oss!