Lysbiletframvising

Byrjar lysbiletframvisinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Lysbiletframvising.

F5

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Symbol for lysbiletframsyning

Lysbiletframvising


Du kan velja innstillingar for visinga av ei lysbiletframvising i Lysbiletframvising → Innstillingar for lysbiletframvising.

Vel om ei lysbiletframvising skal byrja med det gjeldande lysbiletet eller med det første lysbiletet i → LibreOffice Impress → Generelt.

For å starta ei lysbiletframvising, gjer du éin av desse:

Støtt oss!