Støtteark

Byt til støttearksida der du kan forminska lysbileta slik at dei får plass på ei utskriftsside.

For å endra talet på lysbilete som skal skrivast på ei side, opna sidepanelet Eigenskapar og dobbeltklikk på eit forslag i Utformingar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Hovudutforming for støtteark


Støtt oss!