Notat

Byt til notatvising, der du kan leggja til notat til lysbileta. Publikum får ikkje sjå notata når du viser presentasjonen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Notat.


Støtt oss!