Disposisjon

Byt til disposisjonsvising, der du kan omorganisera lysbileta og endra titlar og overskrifter.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Disposisjon.


Verktøylinja Tekstformatering inneheld desse knappane for lysbilettitlar: Eitt nivå opp, Eitt nivå ned, Flytt oppover og Flytt nedover. Viss du vil omorganisera lysbilettitlar med tastaturet, sjå til at skrivemerket er plassert i byrjinga av ein tittel og trykk så Tabulatortasten for å flytta tittelen eitt nivå ned i hierarkiet. For å flytta tittelen eitt nivå opp, kan du trykkja Shift + Tabulator.

Det øvste disposisjonsnivået svarar til lysbilettitlane og det nedste nivået svarar til overskriftene på eit lysbilete.

Støtt oss!