Presentasjonsverktøylinja

Viktige funksjonar for lysbilete.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Presentasjon


Lysbilete

Set inn eit lysbilete etter det gjeldande lysbiletet.

Lysbiletoppsett

Opnar ein undermeny med lysbiletutformingar.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Kopier lysbilete

Set inn ein kopi av lysbiletet etter det gjeldande lysbiletet.

Utvid lysbilete

Lag eit nytt lysbilete frå kvart disposisjonspunkt på toppnivå (tekst på eitt nivå under tittelteksten i disposisjonsvisinga) i det valde lysbiletet. Disposisjonsteksten vert då tittelen på det nye lysbiletet. Disposisjonspunkt under toppnivået på originallysbiletet vert flytte opp eitt nivå på det nye lysbiletet.

Lysbiletframvising

Byrjar lysbiletframvisinga.

Støtt oss!