Presentasjonsverktøylinja

Viktige funksjonar for lysbilete.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Presentasjon.


Lysbilete

Set inn eit lysbilete etter det gjeldande lysbiletet.

Lysbiletoppsett

Opnar ein undermeny med lysbiletutformingar.

Endra utforminga av hovudlysbiletet

Viser dialogvindauget for Tilgjengelege hovudlysbilete der du kan velja eit utformingsskjema for det aktive lysbiletet. Eventuelle objekt i lysbiletutforminga vert sette inn bak objekta i gjeldande lysbilete.

Kopier lysbilete

Set inn ein kopi av lysbiletet etter det gjeldande lysbiletet.

Utvid lysbilete

Lag eit nytt lysbilete frå kvart disposisjonspunkt på toppnivå (tekst på eitt nivå under tittelteksten i disposisjonsvisinga) i det valde lysbiletet. Disposisjonsteksten vert då tittelen på det nye lysbiletet. Disposisjonspunkt under toppnivået på originallysbiletet vert flytte opp eitt nivå på det nye lysbiletet.

Lysbiletframvising

Byrjar lysbiletframvisinga.

Støtt oss!