Dokumentstruktur

Vis dokumentstrukturen slik at du raskt kan hoppa til andre lysbilete eller veksla mellom opna filer.

Du kan festa dokumentstrukturen til kanten av arbeidsområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Dokumentstruktur.

Trykk F5

På verktøylinja Standard eller Sidepanelet, klikk på

Ikon Dokumentstruktur av/på

Vis/gøym dokumentstruktur


Tipsikon

Trykk + Shift + F5 for å opna vindauget for dokumentstruktur når du redigerer ein presentasjon.


Peikar

Endra musepeikaren til ein penn du kan skriva på lysbileta med under ei framvising. Du kan ikkje endra fargen på pennen.

Ikon

Peikar

Først

Går til det første .

Ikon Første lysbilete

Første

Førre

Flytter bakover .

Ikon førre lysbilete

Førre

Neste

Flytt fram .

Ikon neste lysbilete

Neste

Siste

Hoppar til siste .

Ikon siste post

Siste

Dra-modus

Dra og slepp lysbilete og namngjevne objekt inn i det aktive lysbiletet. Du kan berre setja inn lysbilete og namngjevne objekt frå lagra filer. Namngjevne objekt kan berre setjast inn som kopiar.

Ikon

Set inn som hyperlenkje

Ikon

Set inn som lenkje

Ikon

Set inn som kopi

Set inn som hyperlenkje

Set inn lysbilete som ei hyperlenkje (URL) i det aktive lysbiletet.

Set inn som lenkje

Set inn lysbilete som ei lenkje i det aktive lysbiletet.

Set inn som kopi

Set inn ein kopi av eit lysbilete eller eit namngjeve objekt i det aktive lysbiletet.

Vis former

I undermenyen kan du velja å få opp ei oversikt over alle formene, eller berre dei namngjevne formene. Dra og slepp i lista for å omorganisera formene. Når du set fokus på eit lysbilete og trykkjer på Tabulator-tasten, vert den neste forma i rekkja vald.

Eksisterande lysbilete

Listar opp tilgjengelege lysbilete. Dobbeltklikk på eit lysbilete for å gjera det til det aktive lysbiletet.

Opna dokument

Vis ei liste over tilgjengelege LibreOffice-filer. Vel ei fil for å visa kva innhald du kan setja inn.

Støtt oss!