Eksport

Eksporterer presentasjonen eller teikninga di og vel innstillingar for eksportering.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Eksporter


Desse filformata gjev deg fleire eksportinnstillingar, etter at du har trykt Lagra:

HTML-dokument, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Viss du vel «HTML-dokument» som filformat, dukkar vegvisaren for HTML-eksport opp. Denne vegvisaren fører deg gjennom eksporteringa og gjev deg høve til å lagra bileta i presentasjonen din i GIF- eller JPG-format.

Støtt oss!