Form-menyen

Vel Form → Gjer om (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om

Vel Form → Gjer om → Til kurve (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til kurve

Vel Form → Gjer om → Til mangekant (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til mangekant

Vel Form → Gjer om → Til 3D (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D

Vel Form → Gjer om → Til 3D, dreieobjekt (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D, dreieobjekt

Vel Form → Gjer om → Til bilete (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til bilete

Vel Form → Gjer om → Til metafil (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til metafil

Vel Form → Gjer om → Til omriss (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit vald objekt og vel Gjer om → Til omriss

Vel Form → Still opp → Framføre objektet (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Framføre objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Framføre objektet

Vel Form → Still opp → Bak objektet (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Bak objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Bak objektet

Vel Form → Still opp → Snu (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Snu

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Snu

Vel Form → Slå saman (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekter, opna sprettoppmenyen og vel Slå saman.

Vel Form → Del (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel eit samanslått objekt, opna sprettoppmenyen og vel Del.

Vel Form → Kopla til (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire linjer, opna sprettoppmenyen og vel Kopla til.

Vel Form → Kopla frå (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel ei linje som vart oppretta ved at to eller fleire linjer vart kopla saman, opna sprettoppmenyen og vel Kopla frå.

Vel Form (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former

Vel Form → Slå saman (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Slå saman

Vel Form → Trekk frå (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Tekk frå

Vel Form → Snitt (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Snitt

Støtt oss!