Form-menyen

Vel Form → Gjer om (berre i LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om

Vel Form → Gjer om → Til kurve (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til kurve

Vel Form → Gjer om → Til mangekant (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til mangekant

Vel Form → Gjer om → Til 3D (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D

Vel Form → Gjer om → Til 3D dreieobjekt (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til 3D, dreieobjekt

Vel Form → Gjer om → Til bilete (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til bilete

Vel Form → Gjer om → Til metafil (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Gjer om → Til metafil

Vel Form → Gjer om → Til omriss (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit vald objekt og vel Gjer om → Til omriss

Vel Form → Still opp → Framfor objektet (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Framføre objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon Framfor objektet

Framføre objektet

Vel Form → Still opp → Bak objektet (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Bak objektet

Opna verktøylinja Still opp på linja Teikning og klikk:

Ikon Bak objektet

Bak objektet

Vel Form → Still opp → Snu (berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Snu

Opna verktøylinja Still opp på linja Teikning og klikk:

Ikon Snu

Snu

Vel Form → Kombiner (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekter, opna sprettoppmenyen og vel Slå saman.

Vel Form → Del (berre i LibreOffice Draw)

Vel eit samanslått objekt, opna sprettoppmenyen og vel Del.

Vel Form → Kopla til (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire linjer, opna sprettoppmenyen og vel Kopla til.

Vel Form → Kopla frå (berre i LibreOffice Draw)

Vel ei linje som vart oppretta ved at to eller fleire linjer vart kopla saman, opna sprettoppmenyen og vel Kopla frå.

Vel Form (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former

Vel Form → Flett saman (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Slå saman

Vel Form → Trekk frå (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Tekk frå

Vel Form → Snitt (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Snitt

Støtt oss!