«Lysbiletframvising»-menyen

Vel Vis → Lysbiletovergang

Vel Set inn → Animert bilete.

Vel Lysbiletframvising → Tilpassa animasjon.

På verktøylinja Teikning trykkjer du på

Ikon Tilpassa animasjon

Tilpassa animasjon

Vel Lysbiletframvising → Innstillingar for lysbiletframvising

Vel Lysbiletframvising → Tilpassa lysbiletframvising

Støtt oss!