«Format»-menyen

Vel Storleik på sprettoppmenyen for ei målelinje.

Trykk på ikonet Målelinje på verktøylinja Linjer og piler.

Merk laget og vel Format → Lag

Opna sprettoppmenyen for lagfana – vel Endra lag

Vel Format → Samhandling.

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Ikon Samhandling

Samhandling

Støtt oss!