«Format»-menyen

Vel Storleik på sprettoppmenyen for ei målelinje.

Trykk på ikonet Målelinje på verktøylinja Linjer og piler.

Høgreklikk på fana for eit lag og vel Endra lag i eit Draw-dokument

Vel Format → Lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel Format → Samhandling

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Ikon Samhandling

Samhandling

Støtt oss!