«Set inn»-menyen

Vel Set inn → Lag kopi av lysbilete

Vel Set inn → Utvid lysbilete

Vel Set inn → Oversiktslysbilete

Vel Set inn → Lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenu for lag, og vel Set inn lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel Set inn → Set inn festepunkt/-linje (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna ein sprettoppmeny og vel Set inn festepunkt/-linje

Vel eit festepunkt eller ei festelinje, opna sprettoppmenyen og vel Rediger festepunkt/festelinje

Vel Set inn → Tabell

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Set inn tabelle

Tabell

Velg

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon

Vel Set inn → Felt

Vel Set inn → Felt → Dato (fast)

Vel Set inn → Felt → Dato (variabel)

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett (fast)

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett (variabelt)

Vel Set inn → Felt → Sidenummer

Vel Set inn → Felt → Forfattar

Vel Set inn → Felt → Filnamn

Støtt oss!