Vis-menyen

Vel Vis → Linjalar

Vel Vis → Verktøylinjer → Innstillingar

Vel Vis → Verktøylinjer → Presentasjon.

Vel Vis → Fargar/gråtoner

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Disposisjon.

Vel Vis → Lysbiletesortering.

Vel Vis → Notat.

Vel Vis → Hovudstøtteark.

Vel Vis → Lysbiletframvising.

F5

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Symbol for lysbiletframsyning

Lysbiletframvising

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Hovudlysbilete.

Vel Vis → Hovudlysbilete

Vel Vis → Hovudnotat

Vel Vis → Hovudelementa

Vel Set inn → Topptekst og botntekst.

Vel Set inn → Sidenummer.

Vel Set inn → Dato og klokkeslett.

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Hovudlysbilete

Vel Vis → Notat

Støtt oss!