Vis-menyen

Vel Vis → Linjal

Vel Vis → Verktøylinjer → Innstillingar

Vel Vis → Verktøylinjer → Presentasjon

Vel Vis → Fargar/gråtoner

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Disposisjon

Vel Vis → Lysbiletsortering

Vel Vis → Notat

Vel Vis → Hovudutforming for støtteark

Vel Lysbiletframvising → Lysbiletframvising

F5

På verktøylinja Standard trykkjer du på

Symbol for lysbiletframsyning

Lysbiletframvising

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Hovudutforming for lysbilete

Vel Vis → Hovudutforming for lysbilete

Vel Vis → Hovudutforming for notat

Vel Vis → Element i hovudutforminga

Vel Set inn → Topp- og botntekst

Vel Set inn → Sidetal

Vel Set inn → Dato og klokkeslett

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Hovudutforming for lysbilete

Vel Vis → Notatside

Støtt oss!