Avstand

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstavstand.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Avstand.


Linjeavstand: 1

Brukar enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Linjeavstand: 1,5

Set halvannan linjeavstand.

Linjeavstand: 2

Set dobbel linjeavstand.

Auk avstanden mellom avsnitt

Aukar avstanden mellom avsnitta over det merkte avsnittet.

Minsk avstanden mellom avsnitta

Minskar avstanden mellom avsnitta over det merkte avsnittet.

Større innrykk

Aukar det venstre innrykket for det gjeldande avsnittet og set det til den neste standard tabulatorplasseringa. Dersom fleire avsnitt er merkte, vert innrykket auka for alle dei merkte avsnitta.

Reduser innrykket

Minskar det venstre innrykket for det gjeldande avsnittet eller celleinnhaldet og set innrykket til den førre tabulatorposisjonen. Dersom du tidlegare har auka innrykket for fleire merkte avsnitt, kan denne kommandoen redusera innrykket for alle dei merkte avsnitta.

Støtt oss!