Avstand

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstavstand.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Avstand.


Enkel

Brukar enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Ikon Linjeavstand 1

Linjeavstand 1

1,15 linjer

Set linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 1,15

Linjeavstand 1,15

Halvannan

Set halvannan linjeavstand.

Ikon Linjeavstand 1,5

Linjeavstand 1,5

Dobbel

Set dobbel linjeavstand.

Ikon Linjeavstand 2

Linjeavstand 2

Auk avstanden mellom avsnitt

Aukar avstanden mellom avsnitta over det merkte avsnittet.

Ikon Auk avsnittsavstanden

Auk avstanden mellom avsnitt

Minsk avstanden mellom avsnitta

Minskar avstanden mellom avsnitta over det merkte avsnittet.

Ikon Reduser avsnittsavstanden

Minsk avstanden mellom avsnitta

Større innrykk

Aukar det venstre innrykket for det gjeldande avsnittet og set det til den neste standard tabulatorplasseringa. Dersom fleire avsnitt er merkte, vert innrykket auka for alle dei merkte avsnitta.

Ikon Auk innrykk

Auk innrykk

Reduser innrykket

Reduserer det venstre innrykket for det gjeldande avsnittet og set det til den førre standard tabulatorplasseringa. Dersom fleire avsnitt er merkte, vert innrykket redusert for alle dei merkte avsnitta.

Ikon Reduser Innrykk

Reduser innrykket

Støtt oss!