Test kontoinnstillingar

Når du skriv inn innstillingar på fana LibreOffice Writer → Brevfletting av e-post, kan du trykkja på knappen Testinnstillingar for å kontrollera innstillingane.

(Liste over resultat)

I den øvste listeboksen finn du resultata for testøkta.

Feil

Lista «Feil» inneheld ei forklaring på eventuelle feil som oppstod då innstillingane vart testa.

Stopp

Trykk på Stopp viss du vil avbryta ei testøkt manuelt.

Støtt oss!