Tenarautentisering

Du kan kontrollera innstillingane for tryggingsinnstillingane for tenaren ved å trykkja på knappen Tenargodkjenning på fana LibreOffice Writer → Brevfletting av e-post.

Utgåande e-posttenar (SMTP) krev autentisering

Slår på autentiseringa som krevst for å senda e-post via SMTP.

Utgåande e-posttenar (SMTP) krev separat autentisering

Kryss av her dersom SMTP-tenaren krev at du skriv inn brukarnamn og passord.

Brukarnamn

Skriv inn brukarnamnet for SMTP-tenaren.

Passord

Skriv inn passordet for dette brukarnamnet.

Utgåande e-posttenar brukar den same autentiseringa som innkomande e-posttenar.

Kryss av her viss det er nødvendig at du les e-post før du kan senda e-post. Denne metoden vert også kalla «SMTP etter POP3».

Tenarnamn

Skriv inn namnet på POP 3- eller IMAP-e-posttenaren.

Port

Skriv inn brukarnamnet for SMTP-tenaren.

POP 3

Spesifiserer at tenaren for innkomande e-post brukar POP 3.

IMAP

Spesifiserer at tenaren for innkomande e-post brukar IMAP.

Brukarnamn

Skriv inn brukarnamnet for SMTP-tenaren.

Passord

Skriv inn SMTP-porten.

Støtt oss!