Tryggleiksinnstillingar og åtvaringar

Set tryggingsrelaterte innstillingar og åtvaringar om gøymd informasjon i dokument.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk knappen Innstillingar på sida Tryggleik.


Dialogvindauget «Tryggleiksval og åtvaringar» inneheld desse vala:

Ved lagring eller sending

Vel å sjå ei åtvaring når du prøver å lagra eller senda eit dokument som inneheld registrerte endringar, versjonar eller merknadar.

Ved utskriving

Vel å sjå ei åtvaring når du prøver å skriva ut eit dokument som inneheld registrerte endringar eller merknadar.

Ved signering

Vel å sjå ei åtvaring når du prøver å signera eit dokument som inneheld registrerte endringar, versjonar, felt, referansar til andre kjelder (for eksempel lenkja bolkar eller lenkja bilete) eller merknadar.

Ved oppretting av PDF-filer

Vel å sjå ei åtvaring når du prøver å eksportera i PDF-format som viser registrerte endringar i Writer eller som viser merknadar.

Fjern personleg informasjon ved lagring

Vel å alltid fjerna brukardata frå fileigenskapar, merknadar og spora endringar. Namna på forfattarar i merknadar og endringar vert byt ut med generiske verdiar som "Forfattar1", "Forfattar2" og så vidare. Tidsverdiar vert også tilbakestilte til ein enkelt standardverdi. Viss dette alternativet ikkje er vald, kan du framleis fjerna den personlege informasjonen for det gjeldande dokumentet med knappen Tilbakestill eigenskaparFil → Eigenskapar → Generelt.

Minn om passordvern ved lagring

Vel dette om du vil at alternativet Lagra med passord i dialogvindauget for lagring av filer skal vera merkt av som standard. Fjern avmerkinga for å lagra utan passord.

-klikk er nødvendig for å følgja hyperlenkjer.

Viss denne er slått på, må du halda nede tasten medan du klikkar på hyperlenkja for å opna ho. Viss avslått, opnar du lenkja med eit klikk.

Blokker alle lenkjene frå dokument som ikkje er på dei stadane du stolar på (sjå makrotryggleik)

Blokkerer bruk av lenkjer til bilete som ikkje er frå stadar du stolar på definert i fana Tiltrudde kjelder i dialogvindauget for makrotryggleik. Dette kan auka tryggleiken viss du arbeider med dokument frå kjelder som ikkje er tiltrudde (f.eks. Internett) og er uroa over svikt i einskilde komponentar i bilethandsamaren. Blokkering av lenkjer gjer at bilete ikkje vert lasta inn i dokumentet, berre ramma for plasshaldaren vert vist.

Støtt oss!