Søkjekommandoar

Gjer det mogleg å søkja og køyra alle kommandoar som er tilgjengelege i program-menyane etter namn.

For å bruka denne funksjonen …

Velg Hjelp → Søjkekommandoar

Bruk snarvegen Shift + Esc


Når du har trykt på funksjonen Søkjekommandoar, vert det vist eit dialogvindauge (ein "head-up display" (HUD)) som kan brukast for rask søking etter kommandoar eter namn. Etter kvart som du skriv inn søkjeordet, vert alle samsvarande kommandoar viste i ei liste under søkjefeltet.

Slik køyrer du ein kommando:

note

Denne funksjonen er tilgjengeleg i Writer, Calc, Impress og Draw.


Støtt oss!