OpenCL

Open CL er ein teknologi for å auka farten ved utrekninga av store rekneark.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → OpenCL.


OpenCL™ er den første opne lisensfrie standarden for parallellprogrammering av moderne prosessorar som er brukte i personlege datamaskiner, tenarar og i handhalde utstyr. OpenCL (Open Computing Language) aukar farten og responstidene for eit stort spektrum av program i mange ulike marknadskategoriar, frå spel og underhaldning til vitskaplege og medisinske program.

Merknadsikon

Du finn meir informasjon (på engelsk) om OpenCL på the OpenCL site


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Støtt oss!