Brevflett e-post

Spesifiserer brukarinformasjonen og innstillingane for tenaren som vert brukte til å senda skjemabrev som e-post.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer


Brukarinformasjon

Skriv inn brukaropplysningane som skal brukast når du sender e-post.

Namnet ditt

Skriv inn namnet ditt.

E-postadresse

Skriv inn e-postadressa svara skal sendast til.

Send svar til ulike e-postadresser

Brukar e-postadressa som du skriv inn i feltet «Svaradresse» som «Svar til»-adresse.

Svaradresse

Skriv inn e-postadressa som svara skal sendast til.

Tenar for utgåande e-post (berre SMTP)

Set opp innstillingar for tenaren for utgåande e-post.

Tenarnamn

Skriv inn namnet på SMTP-tenaren.

Port

Skriv inn SMTP-porten.

Bruk sikker tilkopling (SSL)

Dersom ho er tilgjengeleg, vert ei sikker tilkopling brukt for å senda e-post.

Tenarautentisering

Opnar dialogvindauget for Tenargodkjenning der du kan setja innstillingane for sikker e-post.

Test innstillingane

Opnar dialogvindauget Test kontoinnstillingar, slik at du kan testa dei gjeldande innstillingane.

Støtt oss!