Kjelder du stolar på

Spesifiserer innstillingane for makrotryggleik for sertifikat du stolar på og tiltrudde filplasseringar.

Tiltrudde sertifikat

Viser ei liste over sertifikat du stolar på.

Vis

Opnar dialogvindauget «Vis sertifikat» for det valde sertifikatet.

Fjern

Fjernar det valde sertifikatet frå lista over sertifikat du stoler på.

Tiltrudde filplasseringar

Dokumentmakroar vert berre køyrde dersom dei vert opna frå ein av desse stadene.

Legg til

Opnar eit dialogvindauge du kan bruka til å velja ei mappe. Vel ei mappe der alle makroane er tillatne å bruka.

Fjern

Fjernar den valde mappa frå lista over filplasseringar du stolar på.

Støtt oss!