Klassesti

I dette dialogvindauget kan du leggja til mapper og arkiv i Java-klassestien. Disse stiane gjeld alle Java-køyremiljø du startar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → Avansert


Tilordna mapper og arkiv

Gjev plasseringa til Java-klasser eller Java-klassebibliotek. Den nye klassestien vert teke i bruk når du har opna LibreOffice på nytt.

Åtvaringsikon

Java-klassar som er gjeve tilgang via klassestien vert ikkje kontrollerte med omsyn til tryggleik.


Legg til arkiv

Vel ei arkivfil i «jar»- eller «zip»-format og legg denne fila til i klassestien.

Legg til mappe

Vel ei mappe og legg til denne mappa i klassestien.

Fjern

Vel eit arkiv eller ei mappe i lista og trykk «Fjern» for å fjerna objektet frå klassestien.

Støtt oss!