Åtvaringsikon

Denne funksjonen er eksperimentell og kan laga feil eller gje uventa resultat. Vil du likevel bruka han, vel > → LibreOffice → Avansert og merk av for Slå på eksperimentelle funksjonar.


Støtt oss!