Basic IDE

Set innstillingane for Basic IDE (Integrated Development Environment, integrert utviklingsmiljĂž) for Ă„ gjere redigeringa av makroar i Basic enklare.

warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan laga feil eller gje uventa resultat. Vil du likevel bruka han, vel → LibreOffice → Avansert og merk av for SlĂ„ pĂ„ eksperimentelle funksjonar.


For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel → LibreOffice → Basic IDE


FullfĂžring av kode

Desse eigenskapane hjelper Basic-programmeraren ved Ă„ fullfĂžre koden slik at det vert mindre skriving og fĂŠrre kodefeil.

SlÄ pÄ kodefullfÞringa

Viser metodane for eit Basic-objekt. KodefullfĂžringa viser dei metodane som finst i eit Basic-objekt dersom objektet er ein UNO utvida type. Dette verkar ikkje for eit generisk object eller variant-Basic-typar.

NÄr ein variabel er eit UNO-grensesnitt eller -struktur, kjem det opp ein listeboks nÄr ein trykkjer pÄ prikken etter variabelnamnet (som einVariabel. [listeboksen vert vist]). Metodane og variablane vert viste i denne boksen like under variabelen. Du kan flytte gjennom variablane og metodane ved hjelp av piltastane. Trykk Enter-tasten eller dobbeltklikk med musebrytaren for Ä setje inn oppfÞringa. Trykk Esc-tasten for Ä lukke listeboksen.

NÄr du skriv inn namnet pÄ metoden og trykkjer Tabulator-tasten éin gong, vert den valde oppfÞringa fullfÞrt. Trykkjer du tabulatortasten igjen, vert merkinga flytt til den neste oppfÞringa som inneheld det du har skrive. Dersom du for eksempel skriv inn aVar.aMet vil trykk pÄ tabulatortasten sirkulere gjennom aMet1, aMetode2, aMethod3. Dei andre oppfÞringane vert ikkje gÞymde.

Eksempel:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

er ein gyldig variabeldefinisjon. Metoden kan nÄast med punktumoperatÞren («.»).


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kodeforslag

Dette er kodehjelp for programmering i Basic.

Autoretting

Set inn store og smÄ bokstavar i Basic-variablar og nÞkkelord under innskrivinga. LibreOffice Basic IDE endrar innskrivinga av Basic-uttrykk og Basic-variablar medan du skriv dei inn for Ä forbetra kodestilen og gjere kodane lettare Ä lesa. Endringane av koden er basert pÄ variabeldefinisjonane brukte i programmet og oppdelinga av LibreOffice Basic-kommandoane.

Eksempel:


  Dim intVar as Integer
 

og nÄr du skriv inn Intvar vert dette retta til intVar for Ä passa til bruken av store og smÄ bokstavar i deklareringa av intVar .

OgsÄ nÞkkelord i Basic vert korrigerte automatisk (lista over nÞkkelord er henta frÄ tolkaren (parser)).

Eksempel:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Lukk sitatteikn automatisk

Lukkar opne sitatteikn automatisk. LibreOffice Basic IDE vil leggja til eit avsluttande sitatteikn nÄr du skriv inn eit sitatteikn. Kan vera til hjelp nÄr du set inn strengar i Basic-koden.

Lukk parentesar automatisk

Lukkar opne parentesar automatisk. LibreOffice Basic IDE vil leggja til ein avsluttande parentes nÄr du skriv inn ein opningsparentes («(»).

Lukk prosedyrar automatisk

Set automatisk inn avslutningsfrasen for prosedyrar. LibreOffice Basic IDE vil leggja til End Sub eller End Function nÄr du har skrive inn Sub eller Function og trykker Enter.

SprÄkeigenskapar

Bruk utvida typar

Tillet Ă„ bruka UNO objekttypar som Basic-typar. Dette vil utvida standardtypane i Basic med LibreOffice UNO-typar. Dermed kan programmeraren definera variablar med den korrekte UNO-typen, noko som er nĂždvendig for kodefullfĂžringa.

Eksempel:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Åtvaringsikon

Bruken av utvida UNO-typar kan gjera det vanskeleg Ă„ bruka programmet i andre kontorprogram.


StĂžtt oss!