Databasar

Du kan leggja til, endra eller fjerna oppføringar i lista over registrerte databasar. Databasen vert berre vist i vindauget Vis → Datakjelder dersom han er registrert i LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice Base → Databasar


Registrerte databasar

Viser ei liste med registrert namn og databasefil for alle databasane som er registrerte. Dobbeltklikk på ei oppføring dersom du vil redigera ho.

Ny

Opnar dialogvindauget Lag databaselenkje, som du kan bruka til å laga ei ny oppføring.

Slett

Fjernar den merkte oppføringa frå lista.

Rediger

Opnar dialogvindauget Rediger databaselenkje som du kan bruka til å redigera den merkte oppføringa.

Støtt oss!